דלג לתוכן כפתור לפתיחת תפריט נגישות

תפריט נגישות

הצהרת נגישות

חזון חוגי הסיירות של קק"ל ע"ש אורי מיימון ז"ל

ייעוד חוגי סיירות

קיום תשתית חינוכית, נגישה גיאוגרפית וכלכלית, המאפשרת לכל נער ונערה בישראל להתפתח כ"בני הארץ הזאת", דרך סיירות.

הפעלת מסגרת המאפשרת לבני נוער להתפתח כבני אדם, המכירים את ארצם ואוהבים אותה, על נתיבותיה ואנשיה, בדרך של התנסות בלתי אמצעית בשטח, בקבוצה קטנה.

חוגי סיירות מעודדים רכישת מחויבות חברתית והעצמה אישית הנובעים מתרגול מיומנויות השטח, החברות בקבוצה והטיול כמשל ודוגמה לחיים.

חזון חוגי סיירות

חוגי סיירות יהיו ארגון מוביל בתחומי הסיירות, הניווט ומיומנויות השטח. החוגים יהוו השראה ומוקד ידע לחינוך בני נוער דרך השטח.

חוגי סיירות יהיו מעורבים ומוכרים בסביבתם, יקיימו פעילות קהילתית ויהיו בעלי עמדה בנושאים חברתיים וסביבתיים ברמת החוג והאזור. הארגון יוביל את הדרך בתחום הטיילות העצמאית והחופשית ברמה הארצית.

בוגרי חוגי סיירות, ייטלו חלק פעיל וערכי בסביבתם. יובילו במגוון תחומי החיים מתוך אחריות לקהילה.

חוגי סיירות יהיו מוכרים לכל, יגדלו ויתפרסו בכל רחבי הארץ ויאפשרו לכל מתעניין להגיע לפעילות באופן עצמאי בקרבת מקום מגוריו. הארגון יהיה יציב כלכלית ויאפשר משאבי ניהול, פיתוח הדרכה וחניכה משמעותיים.

התהליך החינוכי בחוגי סיירות יובל ע"י מדריכים בעלי שיעור קומה המהווים מודל לחיקוי ודוגמה אישית לחניכים. תוך כדי ההדרכה המדריך יתפתח מקצועית, חינוכית וערכית.

המדריכים הצעירים יגייסו את הדור הצעיר, יזרעו את הזרעים וידריכו את הקבוצות הצעירות.

מתנדבי שנת השרות יהיו כוח הדרכה חלוצי המקים אזורים חדשים ומוביל פיתוח הדרכה ומפעלים אזוריים וארציים.

החוגים ישמרו לצד המקצועיות וההתפתחות הארגונית, רוח של פלורליזם, עצמאות ואחריות הבאים לידי ביטוי בחופש הפעולה של המדריך, החוג העצמאי והאזור.