חיפוש אגדות

חיפוש פעולות

רוצים לעבוד בחוגי סיירות?

תכ'לס אין עוד מקום עבודה כזה...
לחצו כאן למשרות הפנויות

מערכי הדרכה עזרים

איך מכינים מפת כוכבים

 • נושא: אסטרונומיה
 • מיקום: בחוץ
 • מועד: כל השנה
 • משך הפעולה:
 • גיל היעד:
 • מחבר: ערן אהרון
 • נושא:

כירות

 • נושא: סיירות
 • מיקום: בחוץ
 • מועד:
 • משך הפעולה:
 • גיל היעד:
 • מחבר: חוגי סיירות
 • נושא:

מדורות

 • נושא: סיירות
 • מיקום: בחוץ
 • מועד:
 • משך הפעולה:
 • גיל היעד:
 • מחבר: חוגי סיירות
 • נושא:

כפיתות

 • נושא: סיירות
 • מיקום: הכל
 • מועד: כל השנה
 • משך הפעולה:
 • גיל היעד:
 • מחבר: חוגי סיירות
 • נושא:

קשרים

 • נושא: סיירות
 • מיקום: הכל
 • מועד: כל השנה
 • משך הפעולה:
 • גיל היעד:
 • מחבר: חוגי סיירות
 • נושא: