חוג 85 - י"א שריגים מנווטים עם מפה מנדטורית באום אל שקף וחרבת נקיק