חזון חוגי הסיירות של קק"ל ע"ש אורי מיימון ז"ל

ייעוד חוגי הסיירות

קיום תשתית חינוכית, נגישה גיאוגרפית וכלכלית המאפשרת לכל נערה ונער בישראל להתפתח כ"בני הארץ הזאת", בדרך הסיירות.

הפעלת מסגרת המאפשרת לבני נוער להתפתח כבני אדם, המכירים את ארצם ואוהבים אותה,  על נתיבותיה ואנשיה, בדרך של התנסות בלתי אמצעית בשטח, בקבוצה קטנה. דרך החוגים מעודדת רכישת מחויבות חברתית והעצמה אישית הנובעים מתרגול מיומנויות השטח, החברות בקבוצה והטיול כמשל ודוגמה לחיים.

חזון חוגי הסיירות

חוגי הסיירות יהיה ארגון מוביל  בתחומי הסיירות, הניווט ומיומנויות השטח. החוגים יהוו השראה ומוקד ידע לחינוך בני נוער בדרך השטח.

חוגי הסיירות יהיו מעורבים ומוכרים בסביבתם, יקיימו פעילות קהילתית ויהיו בעלי עמדה בנושאים חברתיים וסביבתיים ברמת החוג והאזור. הארגון יוביל את הדרך בתחום הטיילות העצמאית והחופשית ברמה הארצית.

 

בוגרי חוגי הסיירות ייטלו חלק פעיל וערכי בסביבתם. יובילו במגוון תחומי החיים מתוך אחריות לקהילתם.

 

חוגי הסיירות יהיו מוכרים לכל , יגדלו ויתפרסו בכל רחבי הארץ ויאפשרו לכל מתעניין להגיע לפעילות באופן עצמאי בקרבת מקום מגוריו. הארגון יהיה יציב כלכלית ויאפשר משאבי ניהול, פיתוח הדרכה וחניכה משמעותיים.

התהליך החינוכי בחוגי סיירות יובל ע"י מדריכים בעלי שיעור קומה המהווים מודל לחיקוי ודוגמה אישית לחניכים. תוך כדי ההדרכה המדריך יתפתח מקצועית, חינוכית וערכית.

המדריכים הבוגרים ייקחו חלק בשיח המקצועי והערכי בחוגים וידריכו את הקבוצות הבוגרות.

המדריכים הצעירים יגייסו את הדור הצעיר, יזרעו את הזרעים וידריכו את הקבוצות הצעירות.

מתנדבי שנת השרות יהיו כח הדרכה חלוצי המקים אזורים חדשים, מקיים אזורים מתבססים ומוביל פיתוח הדרכה ומפעלים אזורים וארציים.

 

החוגים ישמרו בצד המקצועיות וההתפתחות הארגונית, רוח של פלורליזם, עצמאות ואחריות הבאים לידי ביטוי בחופש הפעולה של המדריך, החוג הבודד והאזור.